Aktualności

Wzór wniosku o udzielenie zamówienia publicznego

  • Wzór wniosku o udzielenie zamówienia publicznego   Wniosek   

  • Dodano: 2019-10-03

Średni kurs złotego w stosunku do Euro
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zgodnie z którym średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,3117.


Dodano: 2018-01-02

Wzory wniosków o udzielenie zamówienia publicznego

  1. Wzór wniosku o udzielenie zamówienia publicznego podlegającego zakresowi działania Działu Gospodarki Materiałowej, Działu Informatyki, Działu Obsługi Technicznej i Utrzymania Obiektów oraz Sekcji ds. Nadzoru Technicznego.
    Wniosek   

  2. Wzór wniosku o udzielenie zamówienia publicznego podlegającego zakresowi działania Działu Aparatury Naukowo-Dydaktycznej UR (nowy).
    Wniosek   


Dodano: 2018-01-02

CPV - Wspólny Słownik Zamówień
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa. CPV - Wspólny Słownik Zamówień - plik pdf do pobrania


Dodano: 2016-09-10


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Alina Handzlik