Zawarte umowy w 2017 r.

 

numer data przedmiot umowy wykonawca
DZP-292/1-108/2017 15.12. 2017 r. Umowa na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie MAXTO Sp. z o.o., ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka.
DZP-292/1-107/2017 15.12. 2017 r. Umowa na dostawę czasopism polskich dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Garmond Perss-Kraków, Sp. z o.o., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków.
DZP-292/1-105/2017 14.12. 2017 r.

Umowa na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego oraz części komputerowych (zewnętrznych i wewnętrznych) dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Aneks do Umowy z dn. 16.01.2018 r.

Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o., al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków.
DZP-292/1-103/2017 04.12. 2017 r. Umowa na usługi sportowo-rekreacyjne Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.
DZP-292/1-90/2017 31.10. 2017 r. Umowa na świadcznie usług poligraficznych dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
Umowa dotyczy drukowania broszur
Marta Kumorek - Poligraficzny Zakład Usługowy DRUKMAR, ul. Rzemieślnicza 10, 32-080 Zabierzów.
DZP-292/1-82/2017 09.10. 2017 r. Umowa na dostawę materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie (Zadanie nr 5) WEKTOR Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków.
DZP-292/1-81/2017 09.10. 2017 r. Umowa na dostawę materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie (Zadanie nr 6) WEKTOR Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków.
DZP-292/1-80/2017 09.10. 2017 r. Umowa na dostawę materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie (Zadanie nr 3) WEKTOR Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków.
DZP-292/1-78/2017 28.09. 2017 r. Umowa na dostawę materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie (Zadanie nr 1 i 2) Prooffice.net Wiesław Stoczkiewicz, ul. Łagiewnicka 33a, 30-417 Kraków.
DZP-292/1-77/2017 05.10. 2017 r. Umowa na dostawę odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. EURX Sp. z o.o., ul. Przyrodników, 80-297 Gdańsk
DZP-292/1-76/2017 11.10. 2017 r. Umowa na dostawę odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
DZP-292/1-75/2017 29.09. 2017 r. Umowa na dostawę odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. ABO Sp. z o.o., ul. Józefa Chociszewskiego 4, 80-736 Gdańsk
DZP-292/1-74/2017 02.10. 2017 r. Umowa na dostawę odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. BIOKOM Baka, Olszewski Sp.j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
DZP-292/1-72/2017 04.10. 2017 r. Umowa na dostawę odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. MERCK Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
DZP-292/1-67/2017 11.09. 2017 r. Umowa na usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów chemicznych, opakowaniowych i rtęci oraz zużytych urządzeń zawierających wolny azbest dla potzreb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Małgorzata Gofron Geomar Recykling, ul. Drożdżowa 5, 30-898 Kraków.
DZP-292/1-51/2017 21.08. 2017 r. Umowa na dostawę i wykonanie materiałów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Halina Zaleńska Pracownia Reklamy AD, ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków
DZP-292/1-50/2017 21.08. 2017 r. Umowa na dostawę i wykonanie materiałów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. PPH LIR Elżbieta Zajet, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg
DZP-292/1-40/2017 17.07. 2017 r. Umowa na dostawę odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb pracowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mega-Master Mirosław Marcinkowski, Monika Marcinkowska, Leszek Korfel, ul. Powstańców 52, 31-422 Kraków.
DZP-292/1-39/2017 05.07. 2017 r. Umowa na dostawy środków ochrony roślin dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Robert Węgrzyn Firma Handlowa Graden, Dąbie 85, 32-415 Raciechowice
DZP-292/1-38/2017 05.07. 2017 r. Umowa na usługi w zakresie transportu oraz unieszkodliwiania odpadów (medycznych i weterynaryjnych oraz padłych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej) wytworzonych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o., ul. Dymarek 7, 31-983 Kraków.
DZP-292/1-35/2017 09.06. 2017 r. Umowa na kompleksowe świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sukcesywnego zakupu i dostaracznia biletów lotniczych oraz związanymi z tym usługami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Top Podróże Sp. z o.o., Plac Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
DZP-292/1-34/2017 13.06. 2017 r. Umowa na dostawy środków ochrony roślin dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Robert Węgrzyn Firma Handlowa Graden, Dąbie 85, 32-415 Raciechowice
DZP-292/1-21/2017 23.03. 2017 r. Umowa na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Ludwik Tuszyński COPY FELIX, ul. Witkowicka 72, 31-242 Kraków.
DZP-292/1-20/2017 15.03. 2017 r. Umowa na usługi polegające na krajowym transporcie drogowym osób pojazdami samochodowymi zwanymi dalej "autobusami", świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Sylwester Tomasik Firma Przewozowa BARTEK, Trąbki 350, 32-020 Wieliczka.
DZP-292/1-19/2017 23.03. 2017 r. Umowa na dostawę odczynników chemicznych pochodzenia krajowego dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Krakchemia S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków
DZP-292/1-18/2017 16.03. 2017 r. Umowa na dostawę odczynników chemicznych pochodzenia krajowego dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Eurx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
DZP-292/1-17/2017 15.03. 2017 r. Umowa na dostawę odczynników chemicznych pochodzenia krajowego dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź
DZP-292/1-16/2017 15.03. 2017 r. Umowa na dostawę odczynników chemicznych pochodzenia krajowego dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Idalia Ireneusz Wolak Sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
DZP-292/1-15/2017 15.03. 2017 r. Umowa na dostawę odczynników chemicznych pochodzenia krajowego dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Biomaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
DZP-292/1-6/2017 28.02. 2017 r. Umowa na dostawę środków ochrony roślin dla potrzeb jednostek organiacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Cempest S.A., ul. Łąkowa 24, 47-400 Racibórz.
DZP-292/1-4/2017 25.01. 2017 r. Umowa na usługi polegające na odbieraniu, zagospodarowaniu i transporcie odpadów komunalnych z obiektów naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków.
DZP-292/1-3/2017 20.01. 2017 r. Umowa na dostarczenie oleju napędowego, oraz oleju opałowego na teren Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego zlokalizowanego w Prusach. ARGE Paliwa Sp. z o.o., ul. Wielicka 22a, 30-552 Kraków
DZP-292/1-2/2017 20.01. 2017 r. Umowa na dostarczenie oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, benzyny bezołowiowej 98, dla potrzeb jednostek organizacyjnych zamawiającego na terenie województwa małopolskiego i jednostek organiacyjnych zamawiającego zlokalizowanych w Mydlnikach. ARGE Paliwa Sp. z o.o., ul. Wielicka 22a, 30-552 Kraków

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Alina Handzlik