Zamówienia z dziedziny nauki
Dostawa elementów prototypowej linii przetwarzania i formulacji odpadów komunalnych - II

Dostawa elementów prototypowej linii przetwarzania i formulacji odpadów komunalnych

Dostawa i instalacja mikroskopu biologicznego dla Katedry Fizjologii i Endokrynologi Zwierząt


 

Dostawa elementów prototypowej linii przetwarzania i formulacji odpadów komunalnych - II
Created on Thursday, 12 January 2017 14:27   

 

12.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe.

12.01.2017 r. - Załącznik nr 1 - Parametry techniczne.

12.01.2017 r. - Załącznik nr 1a - Schemat linii.

12.01.2017 r. - Załącznik nr 1b - Ustawienie główne linii.

12.01.2017 r. - Załącznik nr 1c - Ustawienie CA linii.

12.01.2017 r. - Załącznik nr 1d - Ustawienie DB linii.

12.01.2017 r. - Załącznik nr 1e - Ustawienie EE linii.

12.01.2017 r. - Załącznik nr 1f - Ustawienie FF linii.

12.01.2017 r. - Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

12.01.2017 r. - Załącznik nr 3 - Wzór oferty.

27.02.2017 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania.

13.03.2017 r. - Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki.


 

Dostawa elementów prototypowej linii przetwarzania i formulacji odpadów komunalnych
Created on Monday, 02 January 2017 14:30   

 

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 - Parametry techniczne.

Załącznik nr 1a - Schemat linii.

Załącznik nr 1b - Ustawienie główne linii.

Załącznik nr 1c - Ustawienie CA linii.

Załącznik nr 1d - Ustawienie DB linii.

Załącznik nr 1e - Ustawienie EE linii.

Załącznik nr 1f - Ustawienie FF linii.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

Załącznik nr 3 - Wzór oferty.

Informacja o unieważnieniu postępowania.


 

Dostawa i instalacja mikroskopu biologicznego dla Katedry Fizjologii i Endokrynologi Zwierząt
Created on Wednesday, 23 November 2016 10:03   

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Pobierz ogłoszenie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz ogłoszenie.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Alina Handzlik