Zamówienia na usługi społeczne
 
Ochrona terenu kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (nieaktualne)

 

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (nieaktualne)

 

Świadczenie usług cateringowych w 2019 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (nieaktualne)

 

Ochrona terenu kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (nieaktualne)

 

Świadczenie usług cateringowych w 2018 roku - (ponowne ogłoszenie postępowania) (nieaktualne)

 

Świadczenie usług cateringowych w 2018 roku (nieaktualne)

 

Usługi medyczne - medycyna pracy. (nieaktualne)

 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy (nieaktualne)

 

Ochrona terenu kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. (nieaktualne)

 

 


Ochrona terenu kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

data i czas publikacji: 2019-09-05 10:45:40 AM

Numer postępowania:   DZP-291-3165/2019
Osoba prowadząca postępowanie:   mgr inż. Paulina Żurek
Termin złożenia i otwarcia ofert: 13.09.2019 r.

05.09.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu

05.09.2019 r. Załączniki do ogłoszenia

06.09.2019 r. Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

16.09.2019 r. - Informacje z otwarcia ofert.

04.10.2019 r. Zawiadomienie o wyniku postępowania

06.11.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

data i czas publikacji: 2019-02-01, 8:31:14 AM

Numer postępowania:   DZP-291-130/2019
Osoba prowadząca postępowanie:   mgr inż. Paulina Żurek
Termin złożenia i otwarcia ofert: 12.02.2019 r.

01.02.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu
01.02.2019 r. - Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu
08.02.2019 r. - Wyjaśnienie treści ogłoszenia + Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

13.02.2019 r. Informacja z otwarcia ofert

25.02.2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

07.03.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Świadczenie usług cateringowych w 2019 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

10:30:53 AM 2018-12-19 

Numer postępowania:   DZP-291-3788/2018
Osoba prowadząca postępowanie:   mgr Maciej Młynarczyk

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 19.12.2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia z dn. 19.12.2018 r.

Załączniki do ogłoszenia z dn. 19.12.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.01.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.01.2019 r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dn. 11.01.2019 r.

 

Ochrona terenu kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2018-10-01  11:33:18 AM

Numer postępowania:   DZP-291-2959/2018
Osoba prowadząca postępowanie:   mgr inż. Paulina Żurek

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 01.10.2018 r.

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu z dn. 01.10.2018 r.

 04.10.2018 r. - Pytania i odpowiedzi

05.10.2018 r. - Pytania i odpowiedzi/Zmiana terminu skladania ofert

09.10.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert

25.10.2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.11.2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

Świadczenie usług cateringowych w 2018 roku
(ponowne ogłoszenie postępowania)

2018-08-21 11:49:23 AM

Numer postępowania:   DZP-291-2445/2018
Prowadzący postępowanie:   mgr Maciej Młynarczyk

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 21.08.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dn. 21.08.2018 r.

Wzór umowy z dn. 21.08.2018 r.

Pozostałe załączniki do ogłoszenia z dn. 21.08.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.08.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 28.08.2018 r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dn. 31.08.2018 r.


 

Świadczenie usług cateringowych w 2018 roku

2018-07-16 12:35:17 PM

Numer postępowania:   DZP-291-2445/2018
Prowadzący postępowanie:   mgr Maciej Młynarczyk

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.07.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dn. 16.07.2018 r.

Wzór umowy z dn. 16.07.2018 r.

Pozostałe załączniki do ogłoszenia z dn. 16.07.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.08.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 17.08.2018 r.

Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia z dn. 21.08.2018 r.


 

Usługi medyczne - medycyna pracy.
Published on Monday, 29 January 2018 11:36   

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta".

3. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

4. Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.

5. Załącznik nr 4 - Wzór skierowania 1.

6. Załącznik nr 4 - Wzór skierowania 2.

7. Załącznik nr 4 - Wzór skierowania 3.

 

06.02.2018 r. - Zmiana terminu składania ofert

07.02.2018 r. - Wyjaśnienie treści Ogłoszenia

14.02.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert

23.02.2018 r. – Zawiadomienie o wyniku postępowania

07.03.2018 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
Created on Tuesday, 22 December 2017 13:41   

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta".

3. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

5. Załącznik nr 4 - Wzór skierowania 1.

6. Załącznik nr 4 - Wzór skierowania 2.

7. Załącznik nr 4 - Wzór skierowania 3.

8. Załącznik nr 4 - Wzór skierowania 4.

 

18.12.2017 r. - Odpowiedź na pytanie.

28.12.2017 r. - Informacja z otwarcia

11.01.2018 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania

02.02.2018 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

Ochrona terenu kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Published on Monday, 05 June 2017 12:36   

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta".

3. Załącznik nr 2 - Wykaz usług.

4. Załącznik nr 3. - Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia.

5. Załącznik nr 4. - Wzór umowy.

6. Załącznik nr 4 do wzoru umowy.

 

13.06.2017 r. - Odpowiedzi na pytania

13.06.2017 r. - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

21.06.2017 r. - Informacje z otwarcia ofert.

18.09.2017 r. - Wynik postępowania.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Alina Handzlik