Zawarte umowy w 2019 r.
numer umowy data zawarcia przedmiot umowy wykonawca
DZP-292-1/124/2019 20.12.2019 r.

Dostwa (udostępnienie) naukowych czasopism zagranicznych w wersji on-line dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - PAKIET II (zad. 13-16)

"EBSCO" Sp. z o.o. 00-359 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 17

DZP-292-1/123/2019 20.12.2019 r.

Dostawa czasopism zagranicznych, drukowanych do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - PAKIET I (zad. 1-12)

"EBSCO" Sp. z o.o. 00-359 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 17

DZP-292-1/121/2019 18.12.2019 r.

Dostawa czasopism polskich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik nr 1 do Umowy.

Załącznik nr 2 do Umowy.

"Garmond Press" Sp. z.o.o. 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3

DZP-292-1/114/2019 04.12.2019 r.

Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami, w tym odbierania z jednostek, transportu i zbierania odpadów chemicznych, opakowaniowych i rtęci oraz zużytych urządzeń zawierających wolny azbest wytworzonych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

"GEOMAR RECYKLING" Sp. z o.o. ul. Drożdżowa 5, 30-898 Kraków

DZP-292-1/101/2019 25.10.2019 r.

Sukcesywna dostawa materiałów, papieru oraz sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1. Formularz cenowy - Materiały biurowe.

2. Formularz cenowy - Papier biurowy.

3. Formularz cenowy - Sprzęt biurowy.

Zamówienia materiałów, papieru oraz sprzętu biurowego należy składać mailowo na adres: biuro@prooffice.net.pl lub pod nr fax 12 398 22 50.

"ProOffice.net" Wiesław Stoczkiewicz, 30-714 Kraków, ul. Rączna 25F

DZP-292-1/87/2019 18.09.2019

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MEGA-MASTER M. Marcinkowski, M.Marcinkowska, L. Korfel Spółka Jawna, ul. Powstańców 52, 31-422 Kraków.

DZP-292-1/84/2019 10.09.2019 r.

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia krajowego - zad. 3, 5, 7, 11, 30

Załączniki do umowy

"BioMaxima" S.A. 20-277 Lublin, ul. Vetterów 5

DZP-292-1/83/2019 10.09.2019 r.

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia krajowego - zad. 2, 13, 55

Załączniki do umowy

"EURx" Sp. z o.o. 80-297 Gdańsk, ul. Przyrodników 3

DZP-292-1/82/2019 10.09.2019 r.

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia krajowego - zad. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70

Załączniki do umowy

"KRAKCHEMIA" S.A. 30-298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14

DZP-292-1/81/2019 10.09.2019 r.

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia krajowego - zad. 70 w ramach projektu BioHerOd

Załączniki do umowy

"KRAKCHEMIA" S.A. 30-298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14

DZP-292-1/80/2019 10.09.2019 r.

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia krajowego - zad. 69 w ramach projektu Lider 8701 - Lider "Snack food"

Załączniki do umowy

"KRAKCHEMIA" S.A. 30-298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14

DZP-292-1/69/2019 16.08.2019 r.

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

P.T.H. "CHEMLAND" Zbigniew Bartczak, 73-110 Stargard, ul. Usługowa 3

DZP-292-1/72/2019 12.08.2019

Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów (medycznych i weterynaryjnych oraz padłych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej) wytworzonych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik nr 1. Kopia formularza cenowego wykonawcy

Załącznik nr 2. Wzór jednostkowego zlecenia

"ECO-ABC" Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 7

DZP-292-1/67/2019 17.07.2019

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zadanie nr 7.

Equimed Hołda, Lenk, Trembecki Sp. j., ul. Pradnicka 46, 31-202 Kraków.

DZP-292-1/66/2019 17.07.2019

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zadanie nr 6.

Equimed Hołda, Lenk, Trembecki Sp. j., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków.

DZP-292-1/65/2019 17.07.2019

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednosyek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakwie.

Umowa [Zadanie nr 1, 2, 3, 4].

Załącznik nr 1 [Zadanie 1 - cz. 1].

Załącznik nr 1 [Zadanie 1 - cz. 2]

Załącznik nr 1 [Zadanie 2, 3, 4]

Aneks do umowy

Equimed Hołda, Lenk, Trembecki Sp. j., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

DZP-292/1-59/2019 02.07.2019

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pakiet I: Zadanie nr 40

Grażyna Konecka Diag-Med, ul. Modularna 11A bud. H3, 02-238 Warszawa

DZP-292/1-58/2019 02.07.2019

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pakiet I: Zadanie nr 8, 26, 45, 60, 75.

Merck Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

DZP-292/1-57/2019 28.06.2019

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakwie.

Pakiet I: Zadanie nr: 11, 12, 29, 37, 48, 63, 64, 77, 78.

Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.

DZP-292/1-56/2019 28.06.2019

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugonsa Kołłątaja w Krakowie.

Pakiet I; Zadanie nr 65.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław

DZP-292/1-55/2019 28.06.2019

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek Uniwesytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pakiet I: Zadanie nr 69.

Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

DZP-292/1-54/2019 28.06.2019

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pakiet I: Zadnie nr 9, 20, 34, 46, 59.

EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

DZP-292/1-52/2019 17.06.2019 r.

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pakiet I: Zadanie nr 6, 43, 72.

Pakiet II: Zadanie nr 1

EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

DZP-292/1-51/2019 17.06.2019 r.

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pakiet II: Zadanie nr 4

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław

DZP-292/1-50/2019 17.06.2019 r.

Dostawa odczynników chemicznych pochdzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pakiet I: Zadanie nr 10 i 49.

Q4Lab Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

DZP-292/1-49/2019 17.06.2019 r.

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pakiet I: Zadanie nr 13 i 66;

Pakiet II: Zadanie nr 3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

DZP-292/1-48/2019 14.06.2019 r.

Dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pakiet I: Zadanie nr 7 i 73.

Lab Empire s.c. Ewa Magdalena Lach, Grażyna Pyczuła, ul Borowa 1C, 35-232 Rzeszów

DZP-292/1-43/2019 16.05.2019 r.

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sukcesywnej rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów komunikacyjnych na krajowe i międzynarodowe przewozy pasażerskie na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wzór jednostkowego zlecenia

"TOP PODRÓŻE" Sp. z o.o. 70-233 Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1

DZP-292-1/38/2019 26.04.2019 r.

Dostawa środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Matchem 200 Sp. z o.o., ul. Hallerów 14b, 32-050 Skawina

DZP-292/1-30/2019 09.04.2019 r.

Dostawa nawozów sztucznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Robert Węgrzyn Firma Handlowa GARDEN, Dąbie 85, 32-415 Raciechowice

DZP-292/1-29/2019 02.04.2019 r.

Dostawa paliwa dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zadanie nr 1 i 3.

Zadanie nr 2.

Zadanie nr 4 i 5.

1. ARGE Paliwa Sp. z o.o., ul. Wielicka 22a, 30-552 Kraków; 2. PH-U FULLBAK Sp.j. Leszek Burakowski, Adam Klimczak, ul. Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków                      

DZP-292/1-27/2019 15.03.2019 r.

Transport pracowników i studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Sylwester Tomasik Firma Przewozowa BARTEK, Trąbki 350, 32-020 Wieliczka

DZP-292/1-25/2019 05.03.2019 r.

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, zewnętrznych i wewnętrznych części komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

"PROGRESS Systemy Komputerowe"    Sp. z o.o. 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 27

DZP-292/1-24/2019 01.03.2019 r.

Usługi poligraficzne dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zadanie 1: Drukowanie plakatów i posterów.

Załącznik nr 1 do umowy.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń.

Kontakt: Tel. 43 843 32 90; e-mail: biuro@wielkareklama.eu

DZP-292/1-23/2019 27.02.2019 r.

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
DZP-292/1-15/2019 31.01.2019 r.

Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - zadania częściowe nr: 2,5,6,7

Załącznik do umowy
Firma Usługowo-Handlowa "ADMET" Adam i Teresa Czekaj, 32-120 Nowe Brzesko, Mniszów 6
DZP-292/1-14/2019 31.01.2019 r.

Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - zadania częściowe nr: 1,8,9,10,11,12,16,21,22

Załącznik do umowy

Firma Handlowa "GARDEN" Robert Węgrzyn 32-415 Raciechowice, Dąbie 85
DZP-292/1-19/2019 01.02.2019 r.

Usługi poligraficzne dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zadanie nr 2: Drukowanie ulotek i druków drobnych.

Zadanie nr 3: Drukowanie broszur.

M.M. Druk Serwis Sp. z o.o., ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków
DZP-292/1-6/2019 11.01.2019 r.

Świadczenie usług cateringowych w 2019 roku podczas sesji naukowych, posiedzeń, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załączniki do umowy

"CaterinGroup" s.c. M. Sala, K. Sala, 31-982 Kraków, al. Jana Pawła II 188
DZP-292/1-87/2018 27.12.2018 r.

Dostawa czasopism polskich dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Garmond Press Sp. z o.o., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Alina Handzlik